Attesten en voorschriften

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie, tijd en inbreng van de patiënt nodig. Daarom komt u hiervoor best op raadpleging. Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak uw arts het daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

We voorzien in de raadpleging voorschriften voor een voldoende lange periode. Voor een vernieuwing van belangrijke medicatie zoals voor de behandeling van de bloeddruk, suiker,… komt u best op raadpleging.
Er worden geen voorschriften aangevraagd via het secretariaat.

Indien er in uitzonderlijke gevallen toch voorschriften of attesten worden afgeleverd, dienen deze aan het secretariaat afgehaald te worden.

Zie bij "Contact" voor de openingsuren van het secretariaat.