NIEUWE HAIO 

Vanaf 1 oktober 2022 zullen we werken zonder nieuwe HAIO.
Dr. Jans Chiara beïndigt haar opleiding bij ons op 30 september.
Wij wensen haar het beste toe in haar verdere loopbaan!

Vanaf 3 oktober 2022 zullen wij dan ook met een arts minder zijn en kan de wachttijd voor een raadpleging of huisbezoek hierdoor iets oplopen.
Wij hopen hiervoor te mogen rekenen op uw begrip!

Dr. Raskin Théo - dr. Schoefs Inge - dr. Meuwissen Ronald.

 

HAIO

Dr Raskin Theo is officieel erkend door de Federale Overheidsdienst van Volksgezondheid en aangesteld door de universiteiten als praktijkopleider voor huisartsen-in-opleiding. Hij volgt hiertoe bijkomende opleidingen en bijscholingen om deze taak kwaliteitsvol uit te voeren.

Een huisarts-in-opleiding (HAIO) bezit een diploma van arts. Om erkend huisarts te worden moet hij of zij zich nog gedurende drie jaar specialiseren in de huisartsgeneeskunde. Een HAIO zal eigen spreekuren en wachtdiensten hebben en wordt ingeschakeld in al de aspecten van de huisartsengeneeskunde. Hij of zij overlegt dagelijks met de praktijkopleider en de andere artsen. Op deze manier blijft uw huisarts ook permanent op de hoogte van uw gezondheidstoestand. Een HAIO werkt aan dezelfde honoraria en aan dezelfde terugbetalingstarieven als uw huisarts.

Een HAIO blijft normaal anderhalf jaar in onze praktijk.

Door met jonge mensen te gaan samenwerken krijgen we bovendien de mogelijkheden om de snel evoluerende geneeskundige wetenschap op de voet te volgen.

Mocht u hieromtrent vragen of opmerkingen hebben, twijfel niet ons te contacteren.