Mevr. Petra Thijs

Mevr. Petra  Thijs

Verpleegkundige

Petra doet iedere ochtend (behalve op woensdag) nuchtere bloednames

MAAK EEN AFSPRAAK

 

Nuchtere bloednames (met afname parameters en controle medicatieschema) kunnen iedere ochtend (behalve op woensdag) uitgevoerd worden door onze verpleegkundige. Zo hebben de artsen meer tijd om zich tijdens de raadplegingen te concentreren op het bespreken van de bloedname en het aanpassen van uw behandeling. 

Moet u uw bloed laten trekken voor een jaarlijkse controleregelmatige controle voor suikerziekte, nierziekte of andere, dan plannen wij deze bij voorkeur bij de verpleegkundige. Een afspraak hiervoor kan gemaakt worden via het secretariaat of bij de dokter zelf. Tegelijkertijd kunt u dan vanaf de volgende dag een afspraak bij de dokter krijgen voor de bespreking van het resultaat.

Vraagt u zich af of het nodig is een bloedname te laten verrichten, kom dan eerst bij de dokter langs. Hij/zij zal dan beoordelen of een bloedname nodig is en welke testen er moeten verricht worden. De verpleegkundige kan niet zelf beslissen welke testen er moeten gedaan worden.

Voor volgende zaken kunt u ook terrecht bij onze verpleegkundige:

  • ECG
  • spirometrie
  • 24u bloeddrukmeting
  • behandelen van wratten
  • Verwijderen oorstop
  • Wondzorg
  • Verwijderen draadjes of nietjes
  • Vaccinaties