Nieuwe Diëtiste

Vanaf 1 oktober wordt Greet Schoofs vervangen door Sofie Wuyts.