NIEUWE HAIO

Vanaf 1 april begint dr. Jans Chiara in de praktijk.

Zij is afgestuurd in juli 2019. Het eerste deel van haar opleiding heeft zij gedaan in Eigenbilzen en op spoedgevallen in ziekenhuis Noord-Limburg. Het laatste deel van haar opleiding gaat zij bij ons volgen gedurende anderhalf jaar.

Dr. Bert Rinia beëindigt zijn opleiding bij ons. Zijn verdere opleiding gaat door in Leuven en Overijse. Vanaf 1 april neemt dr. Jans zijn consultatie-uren over.

Wij verwelkomen Chiara en hopen dat ze zich hier snel thuis voelt en zich met enthousiasme kan vervolmaken in het boeiende beroep van huisarts.

Bert wensen we het beste toe in zijn verdere opleiding en willen hem uitdrukkelijk bedanken voor zijn inzet in de praktijk, zijn samenwerking en omgang met de patiënten, personeel. Veel succes Bert!

Dr. Raskin Théo - dr. Schoefs Inge - dr. Meuwissen Ronald.

 

HAIO

Dr Raskin Theo is officieel erkend door de Federale Overheidsdienst van Volksgezondheid en aangesteld door de universiteiten als praktijkopleider voor huisartsen-in-opleiding. Hij volgt hiertoe bijkomende opleidingen en bijscholingen om deze taak kwaliteitsvol uit te voeren.

Een huisarts-in-opleiding (HAIO) bezit een diploma van arts. Om erkend huisarts te worden moet hij of zij zich nog gedurende drie jaar specialiseren in de huisartsgeneeskunde. Een HAIO zal eigen spreekuren en wachtdiensten hebben en wordt ingeschakeld in al de aspecten van de huisartsengeneeskunde. Hij of zij overlegt dagelijks met de praktijkopleider en de andere artsen. Op deze manier blijft uw huisarts ook permanent op de hoogte van uw gezondheidstoestand. Een HAIO werkt aan dezelfde honoraria en aan dezelfde terugbetalingstarieven als uw huisarts.

Een HAIO blijft normaal anderhalf jaar in onze praktijk.

Door met jonge mensen te gaan samenwerken krijgen we bovendien de mogelijkheden om de snel evoluerende geneeskundige wetenschap op de voet te volgen.

Mocht u hieromtrent vragen of opmerkingen hebben, twijfel niet ons te contacteren.